Impressum

INFORMACE PODLE § 5 TMG:

Alexander Harmsen
Marktstätte 18, 78462 Konstanz
Německo

REPREZENTOVÁNO:

Alexander Harmsen

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 7531 584 9120
Fax: +49 (0) 7531 584 9121
E-mail: contact@alexanderharmsen.com

INFORMACE PODLE § 5 TMG:

Alexander Harmsen
Marktstätte 18, 78462 Konstanz
Německo

PRODEJNÍ DAŇ

DIČ: DE240862542

POJIŠTĚNÍ PROFESIONÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

Název a sídlo pojistitele:
Roland Rechtschutzversicherung -AG
Deutz-Kaliker Str. 46, 50679 Kolín nad Rýnem
Oblast platnosti pojištění: Celosvětově

ZA OBSAH ODPOVÍDÁ DLE § 55 ODST. 2 RSTV

Alexander Harmsen
Marktstätte 18, 78462 Konstanz
Německo

ŘEŠENÍ SPORŮ

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úprava, šíření a jakýkoli druh použití mimo meze autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména je jako takový označen obsah třetích stran. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.