Διαφάνεια 1

Αλεξάντερ Χάρμσεν

Τι κάνουμε εμείς με τις λέξεις και αυτοί με εμάς

Αγγλικά
Delision Detox
Εισαγωγή

Παρέχω περιεχόμενο και παρουσιάζω εκπαιδευτικά βίντεο για την εκπαίδευση Αγγλικών του Next Level Academy. Ο στόχος: να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στα αγγλικά και στην επικοινωνία τους στο επόμενο επίπεδο(α).

Ένα κανάλι στο youtube που εξερευνά τη φύση και τις συνέπειες των ψευδαισθήσεων, των φαντασιώσεων και των ψευδαισθήσεων που (σαγηνευτικά) μας συντηρούν και/ή μας στοιχειώνουν. Είναι να κάνουμε ερωτήσεις και να σκεφτόμαστε μόνοι μας.

Πρώτες βοήθειες και προφύλαξη για ενοχλητικές σκέψεις, άγχος, φόβο και στρατηγικές αποφυγής. Σας δίνει τη δυνατότητα να είστε πιο ελεύθεροι να σκέφτεστε, να αισθάνεστε και να ενεργείτε όπως θέλετε. (Συνήθως όχι περισσότερες από τρεις συνεδρίες 2 ωρών)

Επόμενο Επίπεδο Αγγλικά

Παρέχω περιεχόμενο και παρουσιάζω εκπαιδευτικά βίντεο για την εκπαίδευση Αγγλικών του Next Level Academy. Ο στόχος: να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στα αγγλικά και στην επικοινωνία τους στο επόμενο επίπεδο(α).

Delision Detox

Ένα κανάλι στο youtube που εξερευνά τη φύση και τις συνέπειες των ψευδαισθήσεων, των φαντασιώσεων και των ψευδαισθήσεων που (σαγηνευτικά) μας συντηρούν και/ή μας στοιχειώνουν. Είναι να κάνουμε ερωτήσεις και να σκεφτόμαστε μόνοι μας.

Εισαγωγή

Πρώτες βοήθειες και προφύλαξη για ενοχλητικές σκέψεις, άγχος, φόβο και στρατηγικές αποφυγής. Σας δίνει τη δυνατότητα να είστε πιο ελεύθεροι να σκέφτεστε, να αισθάνεστε και να ενεργείτε όπως θέλετε. (Συνήθως όχι περισσότερες από τρεις συνεδρίες 2 ωρών)

Διαφάνεια 2

Delision Detox

Εξερεύνηση (της) φαντασίας και τι μπορεί να βρίσκεται κάτω και πέρα από αυτήν.

Λογότυπο καναλιού στο YouTube Delusion Detox
Διαφάνεια 2

Εισαγωγή

Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και προφύλαξη από το άγχος

Λογότυπο καναλιού youtube Introvision
Διαφάνεια 3

Επόμενο Επίπεδο Αγγλικά

Ανεβάζοντας την εμπιστοσύνη στα αγγλικά και την επικοινωνία σας στο επόμενο επίπεδο.

Επόμενο επίπεδο Αγγλικά λογότυπο youtube 2023
προηγούμενο βέλος
επόμενο βέλος