Διαφάνεια 1
Λογότυπο καναλιού youtube Introvision

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΑ
Βοηθώντας όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ανεβάσουν την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή τους στα αγγλικά στο επόμενο επίπεδο. Παρέχω το περιεχόμενο και παρουσιάζω τα βίντεο μαθήματος για το Next Level Academy.

Λογότυπο καναλιού στο YouTube Delusion Detox
Λογότυπο καναλιού youtube Introvision

Βοηθώντας όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ανεβάσουν την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή τους στα αγγλικά στο επόμενο επίπεδο. Παρέχω το περιεχόμενο και παρουσιάζω τα βίντεο μαθήματος για το Next Level Academy.

Διερεύνηση της φύσης και των συνεπειών των ψευδαισθήσεων, των φαντασιώσεων και των ψευδαισθήσεων που (σαγηνευτικά) μας συντηρούν και/ή μας στοιχειώνουν ως άτομα, ομάδες και ως είδος.

Πρώτες βοήθειες και προφύλαξη για ενοχλητικές σκέψεις, άγχος, φόβο και στρατηγικές αποφυγής. Σας δίνει τη δυνατότητα να είστε πιο ελεύθεροι να σκέφτεστε, να αισθάνεστε και να ενεργείτε όπως θέλετε.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΑ
Βοηθώντας όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ανεβάσουν την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή τους στα αγγλικά στο επόμενο επίπεδο. Παρέχω το περιεχόμενο και παρουσιάζω τα βίντεο μαθήματος για το Next Level Academy.

Λογότυπο καναλιού στο YouTube Delusion Detox

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΘΗΣ
Διερεύνηση της φύσης και των συνεπειών των ψευδαισθήσεων, των φαντασιώσεων και των ψευδαισθήσεων που (σαγηνευτικά) μας συντηρούν και/ή μας στοιχειώνουν ως άτομα, ομάδες και ως είδος.

Λογότυπο καναλιού στο YouTube Delusion Detox

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΘΗΣ
Διερεύνηση της φύσης και των συνεπειών των ψευδαισθήσεων, των φαντασιώσεων και των ψευδαισθήσεων που (σαγηνευτικά) μας συντηρούν και/ή μας στοιχειώνουν ως άτομα, ομάδες και ως είδος.

Λογότυπο καναλιού youtube Introvision

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρώτες βοήθειες και προφύλαξη για ενοχλητικές σκέψεις, άγχος, φόβο και στρατηγικές αποφυγής. Σας δίνει τη δυνατότητα να είστε πιο ελεύθεροι να σκέφτεστε, να αισθάνεστε και να ενεργείτε όπως θέλετε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρώτες βοήθειες και προφύλαξη για ενοχλητικές σκέψεις, άγχος, φόβο και στρατηγικές αποφυγής. Σας δίνει τη δυνατότητα να είστε πιο ελεύθεροι να σκέφτεστε, να αισθάνεστε και να ενεργείτε όπως θέλετε.

Διαφάνεια 2

Delision Detox

Εξερεύνηση (της) φαντασίας και τι μπορεί να βρίσκεται κάτω και πέρα από αυτήν.

Λογότυπο καναλιού στο YouTube Delusion Detox
Διαφάνεια 2

Εισαγωγή

Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και προφύλαξη από το άγχος

Λογότυπο καναλιού youtube Introvision
Διαφάνεια 3

Επόμενο Επίπεδο Αγγλικά

Ανεβάζοντας την εμπιστοσύνη στα αγγλικά και την επικοινωνία σας στο επόμενο επίπεδο.

Επόμενο επίπεδο Αγγλικά λογότυπο youtube 2023
προηγούμενο βέλος
επόμενο βέλος